Energieneutraal kantoor met loods

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein

Kantoor Nieuwegein


Energieneutraal
In plan “het Klooster” te Nieuwegein wordt binnenkort een energieneutraal kantoor en een loods gebouwd. De energie- en CO2belasting van dit voormalig weide-gebied zal daardoor nauwelijks toenemen. Kantoor en loods worden zeer goed geïsoleerd en geventileerd met een hoog rendement aan warmteterugwinning. De gebouwen worden gevoed door een warmtekoudeopslag en warmtepomp. Voor het kantoor is energiezuinige en persoonsgebonden verlichting noodzakelijk om de energieneutraliteit te kunnen bereiken. Het kantoor heeft dan ook een negatieve EPC. De zonnepanelen worden geplaatst op het horizontaal dak van de loods op een oost-west oriëntatie om het oppervlak effectief te benutten en voorbereid te zijn op de veranderende salderingsregels. De opdrachtgever heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan met CO2-prestatieladder niveau 5. In samenwerking met architectenbureau Koppens wordt hiermee gebouwd aan een duurzaam klimaat.

Energiebalans
Om een goede keuze te maken in de maatregelen die effectief zijn om kantoor en loods energieneutraal te maken, dient zowel een energiebalans als een kostenbalans gemaakt te worden.

De energiebalans is gemaakt op basis van NEN 7120 “Energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode”, de methode waarmee de berekening van de energie prestatie coëfficiënt (EPC) wordt uitgerekend. Bij het optimaliseren van de energiebalans wordt uitgegaan van het principe van de trias energetica, met achtereenvolgens de ontwerpstappen:

1. Energieverliezen voor met namen verwarming, koeling en verlichting zo veel mogelijk beperken.
2. Gebruik maximaal de duurzame energiepotentie van de locatie (zon, bodem, water, wind).
3. Resterende behoefte fossiele brandstoffen effectief gebruiken.

De kostenbalans wordt gemaakt op basis van de investeringen van de verschillende maatregelen als warmtepomp, warmte-koude-opslag, distributienet warmte/koude, verlichting en bijbehorende regeling, ventilatie met warmteterugwinning, zonwering, isolatie en type glas.

Ontwerp
In het voorontwerp wordt met opdrachtgever, architect en installatieadviseur Frank Dekkers met behulp van het programma in een ontwerpsessie naar het voor de klant ideale voorontwerp gezocht gebaseerd op kosten en kwaliteit. Hierbij dient architect en installatieadviseur de grenzen op te zoeken van de haalbare techniek, een interactieproces naar de beste oplossing.